شرایط و مدارک اجاره خودرو لوکس و تشریفاتی و گروهی؛ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

میانگین پیمایش خودرو در هر روز ۲۵۰ کیلومتر و ساعت کارکرد روزانه خودرو ۱۰ ساعت می باشد و ساعت اضافه محاسبه میگردد .

هزینه مجوز طرح ترافیک بعهده مشتری می باشد .

مبالغ فوق بابت اجاره خودرو می باشد و شامل هزینه هتل و غذای رانندگان نمی باشد .

هزینه هر وعده از غذای رانندگان ( ناهار ، شام ) مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال می باشد .

شرایط اجار خودرو بدون راننده برای متقاضیان ایرانی:

یک فقره چک، یک جلد سند مالکیت، اصل جواز معتبر(پروانه کسب) ، داشتن گواهی نامه راننگی معتبر، کارت ملی

شرایط اجاره خودرو بدون راننده برای متقاضیان خارجی و ایرانیان مقیم خارج:

اصل گذرنامه، وجه نقد، داشتن گواهی نامه بین المللی