۱- در قراردادهای ماهیانه یا سالیانه آیا اجازه تردد در شهرهای دیگر وجود دارد ؟

  • بله بسته به مدت قرار داد و بازه زمانی و مسافت مجاز امکان تردد وجود دارد و اگر از کیلومتر مجاز خارج شود مسافت اضافه طی شده محاسبه میگردد.

۲- آیا امکان تحویل خودرو در شهرهای دیگر وجود دارد؟

  •  بله در برخی از شهر ها بدون هزینه و در برخی شهرهای دیگر با هزینه امکان تحویل وجود دارد.

۳- آیا هزینه بنزین و کارواش در خودرو های اجاره ای به عهده شرکت است یا مشتری؟

  • در خودروهای اجاره ایی بدون راننده به عهده مشتری میباشد.

۴- آیا در قراردادهای روزانه مبلغ اجاره خودرو قبل از تحویل باید پرداخت شود؟

  • در صورت اجاره خودرو بدون راننده قبل از تحویل باید پرداخت شود ولی اگر با راننده باشد میتوانید در انتهای برنامه مبلغ را تسویه کنید.

۵- آیا امکان اجاره خودرو به صورت ساعتی وجود دارد؟

  • بله امکان دارد برای نحوه محاسبه با شماره های شرکت تماس گرفته و از قیمت ها مطلع شوید.

۶- آیا خودروها بیمه هستند؟

  • بله تمامی خودرو ها دارای بیمه میباشند.

۷- آیا برای افرادی که فاقد چک و یا جواز کسب هستند امکان اجاره خودرو وجود دارد؟

  • بله بسته به مدت اجاره و نوع خودرو با قراردادن وجه نقد برای ضمانت.

۸- اجاره خودرو با راننده است یا بدون راننده؟

  • هردو درخواست امکان پذیر است کاملا به شما بستگی دارد که راننده می خواهید یا خیر
  • اگر در خواست راننده نکنید و اتفاقی برای اتومبیل بیوفتد تمام مسئولیت خودرو به عهده شما خواهد بود ولی اگر راننده بگیرید و تصادفی صورت گیرد شما هیچگونه مسئولیتی در قبال خودرو ندارید.