اجاره ماشین عروس

 ارائه خدمات اجاره خودرو برای ماشین عروس در کلیه اتومبیل ها، حداقل ۱۵ ساعت در هرروز میباشد.

نرخ کرایه هر اتومبیل از زمان شروع سرویس تا ساعت ۱۲ شب مطابق با قیمتهای ارائه شده محاسبه می گردد و از ساعت ۱۲ شب به بعد قیمت ها افزایش خواهد یافت.

درصورت خارج شدن از محدوده شهری تهران حتی شهر های نزدیک مانند: ورامین، اسلامشهر ، جاده ساوه ، گرمدره کرج ، شهریار،… بر اساس نرخ مصوب اتحادیه کرایه خودرو شامل هزینه خروجی نیز میگردد.

اجاره خودرو بدون راننده

بابت ضمانت اجاره ماشین عروس بدون راننده یک فقره چک به ارزش  نصف مبلغ خودرو دریافت می گردد.

مالک خودرو یا نماینده این مجموعه پس از تحویل اتومبیل تا پایان مراسم در خودرو دیگری همراه شما خواهد بود و بعد از اتمام مراسم همزمان با تحویل اتومبیل در صورت عدم خسارت چک ضمانت شما نیز تحویل شما می گردد.

 کلیه مسئولیت نگهداری و مراقبت از خودرو اجاره ای درقبال حوادث احتمالی به عهده شما می باشد.

اجاره خودرو با راننده

در صورت اجاره خودرو با راننده ، نیازی به ارائه چک ضمانت نمی باشد و کلیه مسئولیت اتومبیل به عهده راننده میباشد. متقاضیان اجاره ماشین عروس می توانند در صورت تمایل تزیین و گل آرایی ماشین عروس خود را به این مجموعه واگذار نمایید.