نام خودرواجاره خودرو با رانندهاجاره خودرو بدون راننده
 سوناتا YF۳۵۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
 اپتیما۲۰۱۴۳۵۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
 اسپورتیج۲۰۱۶ ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
 سانتافه۲۰۱۶۵۰۰٫۰۰۰۵۵۰٫۰۰۰
 لندکروز۲۰۱۳ ۹۰۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 بنز S500 ۱٫۸۰۰٫۰۰۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰
 BMW Z4  ۷۵۰٫۰۰۰۸۵۰٫۰۰۰
 BMW 330 ۷۰۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
 BMW 630 ۷۰۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰