در پی تخلفات واردات خودرو معاون وزیر صنعت بازداشت شد

یکی از معاونان وزیر صنعت و معدن در پی تخلفات واردات غیر قانونی خودرو دستگیر شد و با گذاشتن وثیقه آزاد شد.

در پی واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودرو که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بود معاون وزیر صنعت و معدن بازداشت شد و پس از تحقیقات انجام شده با قرار وثیقه معین آزاد شد.

سوال دادستان این بود که شما که در آن زمان که این موضوع را فهمیدید ، آیا متوجه شدید که افراد تشکیلات خودتان نیز تخلفی کرده‌اند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیدگی کردید با آن‌ها چه برخوردی شده؟ آیا آن‌ها را عزل یا معرفی کردید؟ پاسخ به این پرسش‌ها هنوز دقیق مشخص نیست و در حال پیگیری می‌باشد.

این میزان از تخلفات قطعا بدون همکاری صورت نگرفته و افراد دیگر در این خصوص بازداشت شده اند و پرونده شان در دست بررسی است. امیدواریم که با بررسی و پیگیری این پرونده روند خوبی داشته باشد و با متخلفین برخوردهای لازم صورت گیرد .

ارسال پاسخ