چگونه فرزند خود را متقاعد کنیم تا پشت فرمان از موبایل استفاده نکند؟

هدف از این مقاله بازگو کردن روش هایی است تا با کمک آن ها بتوانید تا حدی نوجوانان خود را متقاعد کنید که از موبایل  در هنگام رانندگی استفاده نکنند. نتوجه داشته باشید که نباید آن ها را از رانندگی منع کنید  زیرا ممکن است که از دوستان خود ماشین قرض کنند یا اقدام به اجاره خودرو از موسسات مربوطه کنند.

  1. قوانین خانوادگی وضع کنید

برای استفاده از موبایل در هنگام رانندگی در خانواده خود قانون وضع کنید مثلا هرکسی که پشت فرمان می نشیند، حق استفاده از موبایل را ندارد و باید آن را در جیب خود قرار دهد و اگر قصد استفاده از آن را داشت، باید ابتدا در کنار خیابان پارک کرده و بعد جواب تلفنش را بدهد درصورت رعایت نکردن قانون مجبور به پرداخت جریمه شود.

  1. قانون های رانندگی را از قبل کامل برای او روشن کنید

بهترین راه فرهنگ سازی است. قبل از اینکه فرزند شما شروع به رانندگی کند، تمامی قوانین و انواع جریمه های رانندگی مخصوصا استفاده از موبایل را برای او توضیح دهید. هرچند در کلاس های آموزش رانندگی، به آن ها قوانین را یاد می دهند؛ اما شما هم به عنوان والدین باید بر این مساله تاکید کنید.

  1. روانشناسانه کار کنید

نوجوانان دوست ندارند که با کارهای خود والدین را ناراحت کنند. وقتی فرزند شما از موبایل پشت فرمان استفاده کرد، به جای اینکه با دادوبیداد او را توجیه کنید، خود را ناراحت از اینکار نشان دهید. فرزندان روی این مساله خیلی حساس هستند و سعی می کنند با رعایت قانون سریعا دل پدر و مادر خود را بازدوباره بدست بیاورند.

  1. او را از عواقب کارآگاه کنید

فقط با حرف زدن در خصوص خطرات این کار نمی توان آن ها را متقاعد کرد، بلکه باید مستندانه اقدام کنید؛ یعنی سعی کنید عکس ها و فیلم های تصادفات استفاده از موبایل در هنگام رانندگی را نشان دهید. هیچ چیزی بهتر از تصاویر نمی تواند برروی آن ها تاثیر بگذارد.

ارسال پاسخ