خطرات استفاده ار تلفن همراه در رانندگی

خطرات استفاده ار تلفن همراه در رانندگی

۳۳ درصد تصادفات رانندگی در کشور به علت عدم توجه در هنگام رانندگی که بیشتر آن از استفاده گوشی همراه نشات میگیرد اتفاق می افتد. از هر سه راننده، یک نفر با گوشی موبایل صحبت می کند یا در حال ارسال پیامک است. تحقیقات  نشان می دهد که خطر تصادف رانندگی توسط موبایل ۴ برابر بیشتر از حالت عادی است و جالب است که بدانید، بیشتر این تصادفات توسط ۷۰ درصد افرادی اتفاق میوفتد که فکر میکنند در رانندگی بهترینن!

خطرات استفاده از تلفن همراه در رانندگی

  1. صحبت کردن و رانندگی
  2. ارسال پیامک و رانندگی
  3. استفاده از وسایل الکترونیکی

در زمان ستفاده از تلفن همراه، شما تمرکزتان بیشتر صحبت با فرد پشت خط است و به خاطر همین کمتر به جاده و اتفاقات آن توجه خواهید کرد.۲۵ درصد عامل حواس پرتی رانندگان نیز صحبت با تلفن همراه بوده است که این میزان بیشتر برای جوانان بین سن ۱۶ تا ۲۴ ساله به علت عدم آشنایی آن ها با خطرات و شور و شوق رانندگی است.

واقع براساس گزارش ها و تحلیل های به دست آمده، میزان تصادف در هنگام ارسال پیامک ۲۳ برابر بیشتر از صحبت با تلفن همراه است؛ زیرا در ارسال پیامک حواس راننده به صفحه گوشی پرت می شود و دید به جلو ندارد

فقط گوشی های موبایل نیست که حواس راننده را پرت می کند؛ در واقع استفاده از هر وسیله الکترونیکی مانند تلویزیون های داخل ماشین، رادیو و ضبط با صدای بلند بر روی عملکرد راننده تاثیر منفی خواهد گذاشت. متاسفانه توهم راننده حرفه ای بودن باعث شده است که خیلی از راننده ها به این مسایل توجه نکنند و زمانی به خود بیایند که کار از کار گذشته است.

ارسال پاسخ