انواع جریمه های رانندگی در ایران

معرفی انواع جریمه های رانندگی

 1. حرکت های نمایشی دورزدن درجا خودرو یا موتورسیکلت
 2. تخطی از سرعت غیرمجاز
 3. عبور از چراغ قرمز
 4. حرکت های مارپیچ
 5. سبقت غیر مجاز مخصوصا در جاده های دو طرفه
 6. حرکت با دنده عقب درآزادراه و بزرگراه
 7. رانندگی در حالت مستی یا مصرف قرص روان گردان
 8. عبور از خیابانی که ورود ممنوع است.
 9. عبور وسائل نقلیه از پیاده رو
 10. تجاوز به چپ
 11. رعایت نکردن حق تقدم
 12. دورزدن در محل ممنوع
 13. استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی
 14. توقف خودرو در محل ممنوع
 15. نقض سیستم روشنایی خودرو در شب
 16. عدم استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودرو (چندسالی است که استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب هم اجبار شده است.)
 17. عدم رعایت متقاضی از شرایط موجود در گواهینامه (مانند عینک، سمعک یا دیگر موارد)
 18. رانندگی با وسیله نقلیه غیرمجاز (وسیله ای که راننده، اجازه هدایت آن ها را نداشته باشد.)
 19. عدم توجه به فرمان توقف و هشدار پلیس
 20. عدم رعایت قوانین حمل بار
 21. مخدوش یا ناخوانا بودن پلاک
 22. تغییر در پلاک به منظور عبور به منطقه ممنوع مانند طرح زوج و فرد
 23. در آغوش داشت اطفال در حین رانندگی
 24. حمل آهن آلات یا وسائل سنگین بدون رعایت قوانین ایمنی
 25. توقف دوبله
 26. عبور خودروهای سنگین در خط سرعت بزرگراه ها
 27. عدم داشتن گواهینامه رانندگی
 28. رانندگی با خودروهایی که پلاک آن ها گذرموقت خارج از زمان
 29. تغییر سرعت نگار وسائل حمل و نقل عمومی
 30. همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث
 31. قراردادن هر نوع وسیله غیر مجازی که ایمنی دیگر خودروها به خطر می اندازد، مانند میله های بلند که از پنجره آویزان هستند.
 32. توقف در میدان ها، حریم تقاطع ها و ایستگاه های اتوبوس و سطوح شطرنجی
 33. تصادف به خاطر عدم توجه به جلو، رعایت فاصله طولی و سرعت غیر مجاز
 34. سبقت از سمت راست
 35. توقف در ابتدا و انتهای پیچ، داخل تونل، حریم تقاطع، حریم ایستگاه و غیره
 36. قرار گرفتن مسافر در سمت چپ راننده
 37. حرکت عمدی در خلاف حرکت اتومبیل های دیگر
 38. حرکت نکردن بین دو خط
 39. عدم استفاده از راهنما
 40. حمل مواد مخدر، مواد محترقه، وسائل آتش زا و غیره
 41. تخلیه نخاله و زباله در حریم جاده ها
 42. حمل جنازه با خودروهای معمولی
 43. خودداری کردن از کنار بردن اتومبیل در هنگام تصادف
 44. عدم رعایت فاصله طولی
 45. شعارنویسی روی خودرو
 46. ایجاد آلودگی صوتی
 47. نداشتن زنجیر چرخ در زمستان برای جاده های کوهستانی
 48. شیشه دودی بیش ازحد
 49. استفاده از چراغ های زنون
 50. عدم پرداخت عوارض
 51. دودزا بودن خودرو
 52. رانندگی در خطوط ویژه اتوبوس
 53. پیاده کردن مسافر در محل غیر مجاز
 54. بوق زدن غیرمجاز
 55. استفاده از لاستیک های غیرمجاز

ارسال پاسخ