کسب و کار در صنعت اجاره خودرو چگونه است ؟

  1. مشتریان خود را بشناسید :

سعی کنید با طیف ها ی مختلفی از مشتری ها آشنا شوید میدانید که مشتری مداری شرط اول هر شغلی است و در صورتی که خدماتی را که مشتریان می خواهند به آن ها ارائه نکنید، نمیتوانید افراد زیادی را به سوی خود جلب کنید افرادی که از خدماتتان استفاده می نمایند تبدیل به مشتریان وفادارتان خواهند شد.


    2. خدمات متفاوت از دیگران ارائه دهید :

هر کسی به نوعی در حوزه خاصی فعالیت دارد.همه نوع خدماتی در دسترس است و این انتخاب ماست که کدام را بر خواهیم گزید. ما به دنبال متفاوت ها و با کیفیت ها هستیم پس اگر این مسئله برای خودتان صدق میکند  می بایست برای مشتری های شما  نیز صدق کند.پس خدمات متفاوتتان را به بهترین نحو ارائه نمایید.


    3. ریسک ها را بشناسید و ریسک پذیر باشید :

ریسک ها را بپذیرید و از تک تک آن ها درس  بگیرید. در طولانی مدت مشتریان زیادی به شما مراجعه می کنند و هر کدام از آن ها به طرق مختلفی با شما آشنا و رو به رو خواهند شد. بعضی از آن ها افراد خوش حسابی هستند و بعضی خیر !  بعضی از آن ها خوش قول اند و برخی نه . بسیاری از آن ها در روال پرداخت مالی بسیار متعهدند و بسیاری برایتان دردسر درست می کنند.

ارسال پاسخ