رانندگی در شب

  1. از چراغ های جلو استفاده کنید!در واقع ایده خوبی است که عادت داشته باشیم چراغ های جلو را بیشتر مواقع روشن کنیم. حداقل باید یک ساعت قبل از غروب چراغ های جلو را روشن کنید. این امر باعث می شود که نور خورشید غروب خود را برای شما راحت تر کند، همچنین شما را برای سایر رانندگان قابل مشاهده تر می کند. البته در مواقعی که هوا بد نیست، صرف نظر از زمان روز، از نورهای خود استفاده کنید. شما باید بدانید که موظف هستید دید خود را برای دیگررانندگان راحت تر کنید. روشن کردن چراغ خودرو نمی تواند صدمه ای به همراه آورد، مگر اینکه در زمان های نامناسب از چراغ های نور بالا استفاده کنید و برای رانندگان جاده مشکل آفرین میشود، که قادر به دیدن شما و اشیا اطراف نیستند.
  2. فاصله استاندارد با خودرو جلو : فاصله نامناسب یکی از دلایل تصادف در رانندگی در شب می باشد باید از این عادت بد در ساعات تاریکی و هنگامی که هوا بد است جلوگیری کرد. این امر باعث می شود که دید راننده روبرو مختل شود و در جاده واکنش بد نشان دهد و باعث تلفات شود. در طول روز و به علت روشنی هوا شما می توانید به راحتی ببینید به همین دلیل، نسبت به مواردی که ممکن است مشکل سازباشند ، بهتر واکنش نشان می دهید. با فاصله محدود بینایی شما کمتر می شود و باعث ایجاد مشکل می شوید.

 نکات ساده دیگر در رانندگی در شب:

  • نسبت به حوادث زود و آگاهانه تصمیم بگیرید.
  • بعضی اوقات، بعد از چند ساعت رانندگی بیرون آمدن از ماشین برای هواخوری بسیار کار خوبی میباشد.
  • در موارد دیگر، ممکن است شما به قهوه نیاز داشته باشید تا خواب آلودگی را از خودتان دور کنید.
  • آواز خواندن در ماشین میتواند به شما کمک کند تا از چرت زدن دوری کنید.
  • پنجره خودرو را پایین بکشید تا باد به صورتتان بخورد.
  • و بدانید چه موقع باید ایست کنید و به یک منطقه استراحت امن بروید یا یک هتل بگیرید تا بتوانید برای چند ساعت یک خواب واقعی داشته باشید.

ارسال پاسخ