عواملی که باعث خواب آلودگی در زمان رانندگی میشود

خواب آلودگی و خوابیدن در هنگام رانندگی می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد :

• کمبود خواب
همه افراد باید بین ۷ تا ۸ ساعت خواب کامل داشته باشند اگر این مقدار ساعت برای فرد امکان پذیر نباشد از کمبود خواب رنج می برند. انتخاب شیوه زندگی و برنامه های شخصی هر فرد در زندگی اش مانند کار کردن زیاد ، امور خانواده یا سایر مسئولیت ها, خواب را محدود می کند.
• اختلالات خواب
اختلالات خواب غیرقابل تشخیص هستند، مانند آپنه خواب ، یا سندرم پاهای بی قرارکه منجر به خواب آلودگی بیش از حد در روز می شود. اختلالات خواب می تواند باعث تکه تکه شدن خواب شود ، که از کیفیت خواب جلوگیری می کند.
• محدودیت خواب مرتبط با شغل
کارگران شیفت و همچنین آنهایی که ساعات طولانی کار می کنند ، شیفت های طولانی یا بیش از یک کار دارند ، به خصوص مستعد تجربه خواب آلودگی هستند.
• مصرف الکل و استفاده از داروهای خاص
هر دو می توانند باعث خواب آلودگی و تشدید آن شوند.
• عوامل طبیعی شبانه
ساعت بیولوژیکی در مغز ، به طور طبیعی بدن ما را برای خوابیدن در زمانهای خاص تنظیم می کند. به طور طبیعی خواب آلودگی حین رانندگی بعد از ظهر ویا هنگام شب وجود دارد. در این زمان هاست که تصادفات هنگام رانندگی به احتمال زیاد رخ می دهد و مخصوصاً برای کارگران شیفت کاری یا کارمندان شاغل در ساعات طولانی خطرناک است.

ارسال پاسخ