راهنمای ضد عفونی کردن خودروها

مرحله اول

در محیط های باز و زمانی که در حرکت هستید، خصوصا اوقاتی که چند سرنشین در خودرو وجود دارد، حتما شیشه ها را مقداری پایین بدهید تا به طور مرتب هوای داخل خودرو تهویه شود. اما، دقت کنید، هرگز در محیط های بسته مانند پارکینگ های کوچک و… شیشه های خودرو را پایین ندهید. چرا که ویروس کرونا برای ساعت ها به صورت معلق در هوای محیط های بسته وجود خواهد داشت.

مرحله دوم

درب های ماشین را با استفاده از دستکش باز کنید و چنانچه در ماشین سرنشینانی به غیر از راننده وجود دارد، لازم است حتما همگی علاوه بر رعایت فاصله مناسب از ماسک استفاده کنند. پس از سوار شدن، دستکش های خود را دور بیندازید و دست های خود را با محلول یا ژل ها بهداشتی به صورت دقیق ضدعفونی کنید.

مرحله سوم

در پایان هر روز و پیش از پارک خودرو، بهتر است در یک محیط باز و با استفاده از دستکش، بخش های مختلف کابین ماشین مانند فرمان، دنده، دستگیره های در، صندلی ها و ترمزدستی را حتما با کمک مواد ضدعفونی کننده، پاکسازی کنید. همچنین برای تعویض هوای داخل کابین، مدتی شیشه ها را پایین بکشید.

همچنین لازم است در صورتی که سرنشینی مشکوک را داشته اید، مواد شوینده را به صورت اسپری در ماشین استفاده کنید و تمام بخش های مختلف کابین را ضدعفونی کنید.

مرحله چهارم

پس از بازگشت به منزل، علاوه بر ضدعفونی کردن لباس ها و وسایل مختلف همراه خود از ضدعفونی کردن سوئیچ ماشین به هیچ عنوان غافل نشوید. چراکه احتمال آلوده بودن سوئیچ ماشین به ویروس کرونا بسیار زیاد است!

ارسال پاسخ