رانندگی در شب

از چراغ های جلو استفاده کنید!در واقع ایده خوبی است که عادت داشته باشیم چراغ های جلو را بیشتر مواقع روشن کنیم. حداقل باید یک ساعت قبل از غروب چراغ های جلو را روشن کنید. این امر باعث می شود که نور خورشید غروب خود را برای شما راحت تر کند، همچنین شما را برای […]

بیشتر بخوانید »