مشکلات پارک خودرو زیر نور آفتاب

آیا پارک کردن اتومبیل در تابستان و زیر نور آفتاب برای خودرو ضرر دارد؟ پارک کردن خودرو در زیر نور آفتاب تابستان برای مدتی می‌تواند برای سرنشینان هنگامی که می‌خواهند سوار آن شوند، بسیار سخت است. خودرو پس از ماندن در نور آفتاب برای سرنشینان تبدیل به یک تنور می‌شود.  آیا ماندن خودرو در زیر […]

بیشتر بخوانید »